Para Birimi Olarak Kron Kullanan 3 Ülke Hakkında Bilgiler

Parite İşlemleri

Tıpkı dolar gibi kron da 3 farklı ülke tarafından kullanılmaktadır. Danimarka, İsveç ve Norveç, kron kullanmakta ve birimler ülke ismiyle birlikte anılmaktadır. Yani Danimarka’da Danimarka kronu şeklinde kullanılmaktadır. Kron, eski bir para birimidir ve günümüzde hala 3 ülke tarafından benimsenmiştir.

Sizlerle bu yazımızda kron kullanan 3 ülke hakkında bilgileri paylaşmak istiyoruz:

Danimarka Kronu ve Ülke Hakkında Bilgiler

Danimarka Kronu ve Ülke Hakkında BilgilerAvrupa Birliği ülkesi olmasına karşın Euro kullanmayan ülkelerdendir. Danimarka kronu, 2000 yılında referandumla tedavülde kalmıştır. Kullanan ülkeler ise Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları’dır. Uluslararası kısaltması DKK şeklindedir. Kron kelimesi de kraliyet ve monarşiyi temsil eden taç anlamında kullanılmaktadır.

Danimarka Kronu Kuru Takibi için Tıklayın!

Danimarka kronu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli bilgi, Euro’ya sabit bir para birimi olduğudur. Euro öncesinde de değerinin korunması adına Alman markına sabitlenmekteydi. Ülkede 1 Euro, 7,446 Danimarka kronu eşitliği benimsenmiştir. EUR/TRY yatırımı hakkında bilgiler için tıklayın.

Danimarka, Avrupa’nın en büyük 14. ve dünyanın en büyük 34. ekonomisidir. Ülkede özel tüketim harcamaları, GSYİH oranının yaklaşık olarak yarısına eşitti. 2017 verilerine göre Danimarka’nın GSYİH oranı, 324.146 milyon dolardır ve kişi başına GSYİH 56.335 dolardır. Ülkenin 2017 yılına ait büyümesi ise yüzde 1,9 seviyesindedir.

İsveç Kronu ve Ülke Hakkında Bilgiler

İsveç Kronu ve Ülke Hakkında Bilgiler1873 yılından beri ülkenin resmi para birimi olan kron, İsveç dışında Aland Adaları’nda kullanılmaktadır. Uluslararası kısaltması SEK’tir ve İsveç Ulusal Bankası tarafından basımı yapılmaktadır. Bu banka ise dünyanın en eski merkez bankasıdır.

İsveç Kronu Kuru Takibi için Tıklayın!

İsveç kronu, 1873 yılında İskandinav ortak para birimi olarak kabul görmüştür. Birinci Dünya Savaşı’na kadar İsveç, Norveç ve Danimarka’nın resmi parası olarak kullanılmıştır. Ortak kullanımın sona ermesiyle birlikte her ülke, kronun önüne kendi adını yazmıştır. Ardından İsveç kronu 1931 yılına kadar altın ile desteklenmiştir.

İsveç ekonomisine bakacak olursak; 1850 yılında fakir bir Avrupa ülkesi iken, 1970 yılında kişi başına milli gelir bakımından dünyanın 3. ülkesi olmuştur. Ayrıca dünyanın en hızlı büyüyen ve kalkınan ülkesi ilan edilmiştir.

Eğitim yatırımları, serbest girişimlerin desteklenmesi, demir cevheri ve ormancılık ürünleri ile desteklenmiş bir ekonomisi bulunmaktadır. Sanayi sektörünün hızlı gelişmesi, ülke ekonomisine büyük destek olmuştur. Sektörel bazda incelendiğinde ise tarım, ormancılık, balıkçılık gibi dağılım gözükmektedir.

Norveç Kronu ve Ülke Hakkında Bilgiler

Norveç Kronu ve Ülke Hakkında Bilgiler2010 yılının Nisan ayı verilerine göre dünyanın 13. en yüksek işlem hacimli para birimi olmuştur. Uluslararası kısaltması NOK’tur ve kısaca kr şeklinde gösterilir. Avrupa’nın en pahalı ülkesidir ve işgücü piyasası, iyi eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Bu durum ise ülkenin zenginliğinin en önemli nedenidir.

Norveç Kronu Kuru Takibi için Tıklayın!

Norveç ekonomisi ilke başta doğal kaynaklara bağlı iken, sonradan donanımlı insana bağlanmıştır. Ülkede balıkçılık, ormancılık, madencilik ve gemicilik ülke gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Ayrıca hammadde ihracatı ağırlıklı olan bir ülkedir. Petrol kaynaklarının da yüksek olması, önemli bir gelir kaynağına dönüştürülmüştür.

Ülkede en önemli gelir kaynağının petrol olmasına karşın, çeşitlilik sağlanmak istenmiştir. Bu sayede de petrole bağımlılık ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda ülke ekonomisinin sağlamlığı birincil olarak donanımlı insana, ikincil olarak doğal kaynaklara bağlanmıştır.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bir Cevap Yazın